dilluns, 3 de novembre de 2014

FONDOTots Sants diada:
migdia, sol, fondalada.
Tardor i novembre.