dimarts, 30 de desembre de 2014

ELS NOSTRES COGNOMS: CRISTIES

Cristies

“Rosa Cristius natural de Espluga Calva”  (confirmacions, 1832); “Pons y Cristies” (baptismes, 1838); “y Rosa Cristias vehïns de Llorens” (confirmacions, 1849).

            Cognom procedent de l’Espluga Calba (Garrigues) que no es troba actualment en territori català. Se’l documenta també com Cristias i Cristius.