dijous, 12 de març de 2015

LLUM DE CAPVESPRE, MIRANT CAP A MALDÀ, DUES PROVES (SANDRA)