dilluns, 4 de maig de 2015

AQUESTES CADENES TENEN UNA HISTÒRIA I AQUEST VELER ÉS UN EXVOT?