divendres, 29 de gener de 2016

DIES CLARS A LLORENÇ
De fons s'albira,
lluny, Maldà o Vallbona,
a l'hora bona.