dimarts, 1 d’agost de 2017

FESTA MAJOR DE LLORENÇ: EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DEL POBLE DE JOSEP ANTON COSTA
Una molt interessant exposició de dibuixos de cases i de diferents indrets del poble de Llorenç obra de Josep Anton Costa i realitzats amb retolador. L'autor ha realitzat tres versions de cada obra, començant per una de més esquemàtica i augmentant-ne la complexitat en les posteriors. El felicitem i l'animem a continuar amb la resta de cases i llocs del nostre poble que encara li resten per plasmar.