dilluns, 16 d’octubre de 2017

BLAUSBlaus de capvespre
de l'estiu que s'allunya:
lo fred s'atanse...
Sentors de les músiques
que fon la marinada.