dimarts, 3 d’abril de 2018

SITUACIÓ ACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA PARRÒQUIA DE LLORENÇ

DOCUMENTACIÓ DIGITALITZADADOCUMENTACIÓ PENDENT DE DIGITALITZARLa documentació DIGITALITZADA, sempre que tingui una antiguitat mínima de 100 anys, es pot consultar a 


7 Parroquials
7.75 Llorenç de Rocafort. Parròquia de Sant Abdon i Sant Senén, màrtirs


Si voleu podeu col·laborar en el projecte de digitalització: