dijous, 22 de novembre de 2018

COLORS DE TARDORLes escapçades
parets ben escairades
ens insinuen
velles portes, finestres
per on ningú no mira...