dilluns, 27 de gener de 2020

MÉS EFECTES DELS DARRERS AIGUATS A LLORENÇ


Cauen los marges,
dels padrins vella feina,
descansa la pedra, 
en desordre s'amuntega
mentre el margener espera...