dilluns, 17 de febrer de 2020

FLOR D'AMETLLER DE MIG FEBRER DE LLORENÇ

Blanca senyera,
de l'ametller flor vera,
del febrer ensenya
com qui diu un preludi
ja de la primavera!