dissabte, 6 de febrer de 2021

VISUALITZACIÓ DE LLORENÇ I ALTRES NUCLIS DEL MUNICIPI
L'Ajuntament de Sant Martí de Riucorb ha retolat els nous vehicles de la brigada municipal i s'enorgulleix que aquest fet és una nova manera d'entendre en municipi ja que incorpora el nom dels nuclis de població que el componen. 

En primer lloc creiem que qualsevol iniciativa que tendeixi a visualitzar la diversitat del municipi és en principi bona. Per fer les coses més integradores encara es podria substituir el nom del municipi de Sant Martí de Riucorb (sinònim a la pràctica de Sant Martí de Maldà) per, per exemple, Riucorb d'Urgell, i canviar les armes municipals actuals que coincideixen o són molt similars a les de l'antic municipi de Sant Martí de Maldà. Certament, això seria més complicat però també molt més just i integrador.


Escut de Sant Martí de Maldà (1878).

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/4531203?nm