dissabte, 28 de desembre de 2019

8 DE GENER DE 1845, MORT DEL MUNICIPI DE LLORENÇ I UNIÓ AMB ROCAFORT, PERÒ NO AGREGACIÓ








Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 20, 17-02-1847, pàg. 4

La Llei d'organització i atribucions dels Ajuntaments de 8 de gener de 1845 especificava, en l'article 70, que els pobles amb menys de 30 veïns (famílies, uns 150 habitants) amb ajuntament propi no el podien mantenir i s'havien d'unir o incorporar a poblacions limítrofes. En aquells moments, segons el cens de 1842, Llorenç tenia 18 famílies, Rocafort 25 i el Vilet en devia tenir 10 (no hem pogut localitzar dades oficials), ja que el total de la nova entitat muncipal és de 53. És a dir, Rocafort de Vallbona tampoc no hauria pogut formar un municipi per si sol, per tant més que una agregació de Llorenç i el Vilet a Rocafort, el que va produir-se és una suma dels antics municipis per constituir-ne un de nou que, per raons demogràfiques, va prendre el nom i va tenir la seu de l'ajuntament a Rocafort.