dilluns, 20 de setembre de 2010

QUAN LLORENÇ ENCARA ERA MUNICIPI...

L'any 1842 es va realitzar el primer cens modern de l'Estat espanyol i llavors Llorenç encara era un municipi de ple dret.. Poc temps després, però, la Llei d’Ajuntaments del 8 de gener de 1845 va provocar la desaparició de moltes entitats municipals amb un pes demogràfic reduït. L’expedient per a la província de Lleida es va aprovar el 17 de febrer de 1847  i va significar la incorporació de Llorenç a Rocafort de Vallbona. Curiosament, avui dia segons l'INE, Llorenç encara disposa de codi municipal: 255217 (amb un dígit més que els municipis en vigor).