dijous, 21 de març del 2013

COSTUM ANTIC (CAP AL 1790) DE LA PARRÒQUIA DE LLORENÇ PEL QUE FA ALS BATEJOS

Nota: que en esta es costum, que las comares portan un ciri (qual queda per lo Parroco) en los bategs, y donan dos sous, dits de la capida. Las paridas, o parteras lo dia que fa la oblata, o hixen a Missa, acostuman a donar un coch, y porronet de vi, y una peseta plata per la Missa.
 
 
  • SOU: Moneda antiga que valia dotze diners de billó i que era la vintena part de la lliura.
  • CAPIDA: Vel blanc que posen al cap del minyó després de batejar-lo.
  • OBLATA: Quantitat que es dóna per a les despeses de cera, vi, hòsties i ornaments per a dir les misses.

dimarts, 19 de març del 2013

LA CONFRARIA DEL ROSER L'ANY 1739 A LLORENÇ


Rector: Bruno Soler
 
Sotsbatlle: Josep Capdevila dit de la Plaça
 
Regidors: Pere Jaume Pont i Josep Capdevila àlies Mora
 
Majorals nous: Josep Marti (casat) i Damià Pons (fadrí)
 
Majorals vells: Josep Pons (casat) i Ramon Bergadà (fadrí)

PLUGIM LLEUGER CAP AL TARD DE LLORENÇ...DINAR DE CAÇADORS

Aquest passat diumenge, va tenir lloc al local social de Llorenç un dinar organitzat pels caçadors després d'una batuda al porc senglar.

VARIACIONS (3)


Plugim cap al tard

ruixa d’alba primavera

els camps d’ametllers.

VARIACIONS (2)Els ametllers blancs

com bandera de primavera:

plugim, capvespre, març.

 

La blanca senyera

damunt ametllers marçals.

Plugim de capvespre.

VARIACIONS (1)
Plugim de capvespres

damunt d’ametllers de març

propers a les nespres.


 

Capvespre amb plugim

damunt d’ametllers de març

front properes nespres.