dijous, 23 de juliol del 2020

BÉNS DE L'ESGLÉSIA A LLORENÇ INSCRITS EN EL REGISTRE SENSE CAP TÍTOL QUE N'ACREDITI LA PROPIETAT


#: 2055
TÍTOL DE LA PROPIETAT: Iglesia y solar de cementerio parroquial

POBLACIÓ: Llorenç de Rocafort

TIPUS: Temple

TITULAR DE LA PROPIEDAD: Parroquia de San Abdo y San Senén de Llorenç de Rocafort

REGISTRE DE LA PROPIETAT: CERVERA


No ens queda clar si el cementiri és l'actual o el que hi havia al costat de l'església i ara és jardí...

divendres, 17 de juliol del 2020

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LLORENÇ ENTRE EL 2000 I EL 2019

PLAÇA D'AGUTZIL PER A LLORENÇ I ALTRES NUCLIS DEL MUNICIPI
L’Ajuntament va preveure en el pressupost d’aquest 2020 la creació d’una nova plaça d’agutzil. Un cop acabada la col·laboració amb el SOC, a través del Consell Comarcal, que ens ha permès tenir una persona fent aquesta funció durant el primer semestre, ara surt a concurs per tal de ser coberta definitivament.

Bàsicament, aquest-a agutzil donarà servei a Rocafort, el Vilet i Llorenç, reforçant també el servei a Sant Martí quan sigui necessari.

Trobareu tota la informació de la convocatòria al web de l’Ajuntament, seguint següent enllaç:


No dubteu a compartir aquesta informació amb qui cregueu que pugui estar-hi interessat.

Moltes gràcies!