dimecres, 30 de novembre del 2022

ELS NOSTRES COGNOMS: GORDILLO I GRANERO

 


Gordillo i Granero

“Gordillo Granero” (1972).

            Cognoms d’origen castellà assentats durant una part de la segona meitat del segle XX, procedents d'una immigració per a la qual molts cops Llorenç només va representar una etapa.


ELS NOSTRES COGNOMS: GOMBAU

 

Gombau

El 1192, els germans Ponç de Montpalau i Ramon Gombau van comprat a Ermessenda la tercera part del castell de Llorenç. Cognom primitiu que no tornem a documentar.


ELS NOSTRES COGNOMS: GOMÀ

 


Gomà

“Miró Gomá Pilar” (1951).

            Cognom poc documentat, però que -gràcies a un comentari a aquesta entrada del blog- ara sabem que venia de Vallbona de les Monges i va estar relacionat amb cal Miró.

divendres, 25 de novembre del 2022

EL CANONGE RAMON BERGADÀ DE LLORENÇ EN LES MEMÒRIES DE LA GUERRA CIVIL DE MN. MAGÍ MONYARCH 

La persecució religiosa de 1936 a Catalunya de Josep Massot i Muntaner.  Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A. Pàg. 241-242.

ELS NOSTRES COGNOMS: GAYA

 
Gaya

“Brígida Timoneda y Gaya”, “Pon y Gaya” (1814); “Teresa Bergadà i Gaya” 1831); “Bergadá Gaya Pedro” (1892); “Ibars Gaya” (1972).

Cognom implantat el 1829 per matrimoni, provinent de Maldà (Urgell) i relacionat amb cal Bergadà. Segurament hi ha orígens diversos com el referenciat de 1814 que provenia de Senan (Conca de Barberà), o algun altre al segle XVIII de l’Espluga Calba.


ELS NOSTRES COGNOMS: FRANQUESA

 
Franquesa

“Sesilia Navau Franquesa” (1937); “Novau Franquesa Cecilia” (1951).

Cognom poc documentat.

dijous, 24 de novembre del 2022

UN TOMB PER LLORENÇ DE ROCAFORT


 

UNA "ORACIÓ" PER AL RESTRENYIMENT DE LLORENÇ

 

UN MOSSO DE FORA VILA AL LLORENÇ DE 1785

 

El Ramon de la Guàrdia, segons la llibreta de compliment pasqual de Llorenç de l’any 1785, era en aquella època un mosso de cal Martí. Per raons de proximitat, segurament podria tractar-se de la Guàrdia dels Prats (Montblanc, Conca de Barberà), tot i que, entre d’altres, també hi ha la Guàrdia d’Urgell (Tornabous, Urgell).

ELS NOSTRES COGNOMS: FLOREJACHS


 Florejacs

Pau Bergadà Florejacs era estudiant de capellà l’any 1607. Cognom procedent de la població dels Alamús (Segrià) a finals del segle XVI i relacionat amb cal Bergadà. 

ELS NOSTRES COGNOMS: FERRER


 Ferrer

“Antònia Paula Francisca Febrés i Farrer” (1781); “Estefania Pons y Ferrer” (1885).

            Cognom que també trobem amb les formes Farrer, que procedia de Maldà, i Farré (Vg. “Farré”). D’altra banda, Pau Ferré va regir la parròquia de Llorenç en el període 1893-99.

ELS NOSTRES COGNOMS: FERRAN

 


Ferran

“Pere Ferran maior” (1497); “Pere Ferrant” (1553); “Antoni Franco Pau Amanós y Ferran” (1783); “Isabel Amenós, y Farran” (1805).

            Cognom que també trobem amb la forma Ferrant i Farran. En el cas dels documentats al segle XVIII i XIX, el cognom procedia de Pira (Conca de Barberà).

dilluns, 14 de novembre del 2022

UN SINDICAT AGRÍCOLA CATÒLIC AL LLORENÇ DE 1920


Segons aquestes dades, l'entitat s'havia fundat l'1 de juliol de 1919, tenia 23 socis i el númeor d'obrers ocupats era de 50. Com ja vam dir, el 1924 formava part de la Federació de Sindicats Catòlics de Lleida.
 

ABDON, UN SANT DE LLORENÇ


diumenge, 13 de novembre del 2022

LES CAMPANES DE L'ESGLÉSIA DE LLORENÇ

 

https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPregonerUrgell/article/view/310571/400575Les campanes de Llorens s'anomenen:FILOMENA

“la primera Filomena de peso 170 kg.” (NotHist).

Nom de la campana més gran que amida 55 x 64 cm, amb jou de fusta de 69 x 98 cm. Té una inscripció epigràfica perimetral en lletra gòtica que recorre el perímetre: CHRIS­TUS PREVA(let) CHRISTUS P(ermanet) IN PECAT(us) CHRISTUS P(roteget) AB OMNI MALO TEN(tatione) PES(tis) FA FE NOS D(e) CHRISTUS PUIVERT. La traducció del text és “Crist és superior, Crist roman en pecat, Crist protegeix de tot mal, temptació i pesta, ho va manar fer en Crist, nos (jo) Puivert (o Puigverd)”. El text està summament decorat, amb fullatges al voltant de les lletres i l’embelliment d’aquesta campana, que podem datar en la segona meitat del segle XVI, és fastuós (Yeguas: 103-105).


MARIA BÀRBARA

“la 2ª María Bárbara de peso 120 kg” (NotHist); “Segons Piquer Jover, aquesta campana mitjana tenia el nom de “Maria Bàrbara” (Yeguas: 106).

Nom de la campana mitjana que amida 46 x 51 cm, amb jou de fusta de 59 x 98. Té una inscripció en lletra gòtica al perímetre -AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TE­ CUM BENEDICTA TU IN MUL(ieribus)-, que correspon a l’inici de la pregària de l’avemaria (Yeguas: 105-106).


MARIA DOLORS

“y la tercera Mª Dolores de unos 10 ó 15 kg” (NotHist).


Nom de la campana petita que amida 17 x 18,5 cm, amb el jou de fusta de 23 x 40 cm. Té una faixa superior decorada amb mo­tius vegetals caragolats. Dins un quadrat hi ha una creu de tau, és a dir, una creu llatina abscissa que li manca l’extremitat superior (Yeguas: 106). 

dijous, 10 de novembre del 2022

ELS NOSTRES COGNOMS: ARRUFAT

ARRUFAT

“Pere Arrufat” (1279); “Item lo masover del mas d·en Arrufat” (1358).

Cognom. No hi deu haver cap relació entre els Arrufat dels segles XII i XIV i Ramon Arrufat que era vicari de Llorenç el 1810. Desconeixem on era el mas de n'Arrufat.

ELS NOSTRES COGNOMS: ALUJA

ALUJA

“Aluja Martí Angela” (Cens1951: 3); “Aluja Martí” (Cens1972: 1).

Cognom que es documenta durant el segle XX.

ELS NOSTRES COGNOMS: ALBET

 ALBET

“Albet y Montagut” (1814).


            Cognom procedent de la parròquia de Sant Magí, arquebisbat de Tarragona.

REVOCAT EL NIF DE LA COOPERATIVA SANT ISIDRE DE LLORENÇ DE ROCAFORT