divendres, 25 de setembre del 2020

PUBLICAT EL LLIBRE 'ELS SANTS DE LA PEDRA. ABDÓ I SENENT' AMB INFORMACIÓ DE LLORENÇ L'estudiós valencia Lluís Barberà i Guillem acaba de publicar el llibre Els sants de la pedra. Abdó i Senent. Una part més de la cultura matriarcal mediterrània on es pot trobar informació també referent a aquesta devoció al nostre poble proporcionada pel Josep Capdevila Vila.El coneixement sobre els sants Abdó i Senent ("els Sants de la Pedra" també coneguts, per exemple, com "Sant Nin i Sant Non") permet aplegar a la conclusió que formen part d'un dels elements matriarcals vinculats a la cultura catalana del segle X i que, des dels Pirineus, s'expandí per moltes poblacions de la Corona Catalanoaragonesa. Això es manifesta, a nivell mitològic, etnològic, històric, artistic i, fins i tot, simbòlic, amb semblances amb altres cultures mediterrànies i, a més, com ara, amb el mitraisme.

EL SETEMBRE D'ARA I DE SEMPRE A LLORENÇ