dilluns, 30 de setembre del 2019

ELS NOSTRES COGNOMS: MIRÓ


Miró
“Antònia: filla dels cònjuges Joseph Bergadà y Teresa Miró” (RegPar: conf, 34, 1849); “Miquel Miro” (Socis1937); “Miró Gomá Pilar” (Cens1951: 261); “miro tous” (Tel2010-11).
            Cognom segurament de procedències diverses. A mitjans del segle XIX n’hi havia provinents de Maldà.

BATZACANT AMETLLES A LLORENÇ
BATZACAR v. tr.
|| 1. Tirar o posar una cosa amb violència (Solsona, Gironella, Segarra, Urgell); cast. arrojar, echar. «Li batzaca lo cove entre cap i coll» (Solsona). «Batzaca-li una patacada» (Segarra, Urgell).
|| 2. met. Dir violentament o sense miraments (Montblanquet); cast. espetar. «L'hi va batzacar clar, sense embuts».
|| 3. Caure amb violència (Os de Balaguer).
    Fon.: 
bəʣəká (Solsona); baʣaká (Urgell).
    Etim.: 
V. batzegar.

diumenge, 22 de setembre del 2019

SENTORS D'ESTIU, SOPAR DEL 20 D'AGOST...

Passa el setembre,
els records de gent i àpats,
l'estiu s'allunya...
La vida que és un bingo
també ara al setembre...

VA SER EL 1867 QUE LLORENÇ VA DEIXAR DE SER PARRÒQUIA SUFRAGÀNIA DE VALLBONA DE LES MONGES?


En l'enllaç matrimonial entre Josep Antoni Capdevila i Cecília Timoneda Sala (5-11-1867), signa Mn. Pau Tarragona com a "cura párroco" mentre que anterioment Mn. Josep Vidal ho feia com a "vicario", tot i que també és cert que feia un temps que s'havia deixat de fer constar per escrit en les partides que la parròquia fos sufragània de Vallbona. 


GESTIONS PER A LA 'PACIFICACIÓ' DEL TRÀNSIT A LLORENÇ

Ha tingut lloc la segona reunió de l'alcalde del municipi, Gerard Balcells, amb el delegat de Carreteres de la Generalitat per a la pacificació del trànsit a Sant Martí i Llorenç. Amb un interès màxim però poc a poc, l’equip tècnic va avançant en les solucions.