divendres, 26 d’abril del 2013

LLORENÇ VILA CLOSA MEDIEVAL


LLORENÇ DES DE LES ALÇADES


ELS NOSTRES COGNOMS: FIGUERAS


Figueras

“fill llegítim y natural de Ramon Figueras natural del Pla” (confirmacions de 1832); “Figueres y Bori Pablo” (Baptismes de 1858); “Ramon Figueras Dalmau” (socis Sindicat de 1937); “Martí Figueras” (Cens de 1972); “Pons Figueres” (Cens de 1972); “Pons Figueras” (Cens de 1972).
            Cognom que procedia, almenys en part, del Pla de Santa Maria (Alt Camp), en les primeres dècades del segle XIX. S’observa la vacil·lació entre Figueres i Figueras, fins i tot en documentació oficial relativament recent.

dimecres, 10 d’abril del 2013

PARTIDA DE BAPTISME D'UNA FILLA DE PARES DESCONEGUTS AL LLORENÇ DE 1848


Dia primer del mes de desembre del añy mil vuit-cents quaranta-vuit: en les Fonts Baptismals de la Iglésia dels S.S. Abdon y Senén del lloch de Llorens, sufragànea de Vallbona, Arquebisbat de Tarragona, fou batejada solemnement per mi lo infraescrit Regent la cura de ànimas de dita Iglésia, Maria, Teresa, Antònia, filla de pares incògnits. Se féu judici que habia nascut en la pròxima nit passada. No se li trobà papeleta, ni señal ab que pogués ser coneguda, vestida o cuberta ab qualsevol drapot. Foren padrins Francisco Bori i Teresa Timoneda, vehïns del mateix poble de Llorens, al quals advertí lo parentiu esperitual y obligacions.

                                                     Vm Dr. Anton Teixiner Regent

UNS QUANTS MESTRES DE LLORENÇ DEL SEGLE XIX


-Ramon Busquets “maestro de niños” de Guimerà (1878)

-Salvador Fontdevila “profesor de instrucción primaria de esta” d’Àger(1885)

-Onofre Sarés “profesor de instrucción primaria” d’Arbeca (1891)