divendres, 26 d’abril de 2013

ELS NOSTRES COGNOMS: FIGUERAS


Figueras

“fill llegítim y natural de Ramon Figueras natural del Pla” (confirmacions de 1832); “Figueres y Bori Pablo” (Baptismes de 1858); “Ramon Figueras Dalmau” (socis Sindicat de 1937); “Martí Figueras” (Cens de 1972); “Pons Figueres” (Cens de 1972); “Pons Figueras” (Cens de 1972).
            Cognom que procedia, almenys en part, del Pla de Santa Maria (Alt Camp), en les primeres dècades del segle XIX. S’observa la vacil·lació entre Figueres i Figueras, fins i tot en documentació oficial relativament recent.