dimarts, 29 d’abril del 2014

FLORS I PEDRES
La pedra i les flors
omplen abril de Llorenç:
els marges vitals.

dilluns, 28 d’abril del 2014

MÉS COLORS DE LLORENÇCOMPOSICIÓ FLORAL HUMIL


SOLA


MALDÀ CAP AL TARD


Ben al fons Maldà
que n'és del baró Amat.
Llums de cap al tard.

MAGRANES ESBERLADES


LA PROFESSÓ DEL 'SANT SOFÀ'...Aquesta Setmana Santa el jovent arreglava un espai que els han deixat a la Cooperativa amb mobiliari i estris diversos...

dijous, 17 d’abril del 2014

PRÒRROGA EN LA PROPOSTA DE CATALOGACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE LLORENÇ


Proposta de resolució sobre la catalogació de l’església de Santa Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 62454; 62607).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 15.04.2014; 09:30 h.


http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b303.pdf

FITA ENTRE EL TERME DE LLORENÇ I EL DE MALDÀ


S'aprecia una Ll a la banda que dóna cap a Llorenç i una M invertida a la de Maldà.

MARGE MECÀNIC


COMPOSICIÓ NATURAL


De l'abril colors,
paisatge de Llorenç sou
ben senzill i net.

Trossos i camins de flors
porten a l'ànima pau.dimecres, 9 d’abril del 2014

APUNTS...

Bell lloc clos:
pau amb sol,
llum de creu,

sons del vent,
pont del temps
que fuig foll.

Tinc la gent
dins el cor,
vius o morts.

Som els anys
dels vells ceps
de la vall...


TEC


Jorn de tec
amb bon vi,
foc de carn.

Fum al cel,
dits ben bruts,
fi amb dolç.

Cap al tard
el bon temps,
sol i pau.

UN 'LLORENS DE VALLBONA' EN UNA PARTIDA DE BAPTISME DEL SEGLE XVII DE FULLEDA


Tot i que la forma Llorenç de Vallbona no es troba gaire en la documentació i més que res s'ha utilitzat durant el segle XX, trobem una partida de baptisme de Fulleda (Garrigues) de l'any 1664 on la padrina és "Caterina Jenera del lloc de Llorens de Vallbona". Potser hauríem d'interpretar aquí això com "Llorenç que pertany al monestir de Vallbona", més que un nom popular.