divendres, 26 de setembre del 2014

UNA ALTRA MOSTRA DE 'SANT LLORENÇ DE VALLBONA'


            Revista del Instituto Catalán de San Isidro, vol. 80-81, pàg. 210, any 1931

SENSE VIDA I ENCARA SÓN BELLES...CAPELLA PORTÀTIL DE LLORENÇ QUE VISITA DIFERENTS CASES DE LLORENÇ ENCARA AVUIRACÓ DE LLORENÇ PER LA SANDRA


UNA RELACIÓ DE TERRATINENTS DE LLORENÇ DEL SEGLE XVIII


Hi trobem una sèrie de cognoms, alguns encara existents o ben recordats: Timoneda, Martí, Amenós, Saltó, Pont, Bergadà, Pons, Cots, Torrent, Castelló, Porta, Oliach, Capdevila, Xifré, Adern, Bori...

ELS NOSTRES COGNOMS: COTS

Cots

“Casa Jph. Cots” (Compliment Pasqual: 1781); “Joseph Cots teixidor de lli de Llorens” (Capbreu de 1786); “Joan Cots, fill llegítim y natural de Jph. Cots” (Registre Parroqual: confirmats 1800); “Emilio Cots Fabregat” (Socis del Sindicat del 1937).

            Cognom que va donar origen a un renom i nom de casa -cal Cots- situada a la Plaça.