dijous, 10 de novembre de 2022

ELS NOSTRES COGNOMS: ARRUFAT

ARRUFAT

“Pere Arrufat” (1279); “Item lo masover del mas d·en Arrufat” (1358).

Cognom. No hi deu haver cap relació entre els Arrufat dels segles XII i XIV i Ramon Arrufat que era vicari de Llorenç el 1810. Desconeixem on era el mas de n'Arrufat.