dilluns, 14 de novembre de 2022

UN SINDICAT AGRÍCOLA CATÒLIC AL LLORENÇ DE 1920


Segons aquestes dades, l'entitat s'havia fundat l'1 de juliol de 1919, tenia 23 socis i el númeor d'obrers ocupats era de 50. Com ja vam dir, el 1924 formava part de la Federació de Sindicats Catòlics de Lleida.