divendres, 25 de novembre de 2022

EL CANONGE RAMON BERGADÀ DE LLORENÇ EN LES MEMÒRIES DE LA GUERRA CIVIL DE MN. MAGÍ MONYARCH 

La persecució religiosa de 1936 a Catalunya de Josep Massot i Muntaner.  Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A. Pàg. 241-242.