divendres, 17 de juliol de 2020

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LLORENÇ ENTRE EL 2000 I EL 2019