dimarts, 19 de març de 2013

LA CONFRARIA DEL ROSER L'ANY 1739 A LLORENÇ


Rector: Bruno Soler
 
Sotsbatlle: Josep Capdevila dit de la Plaça
 
Regidors: Pere Jaume Pont i Josep Capdevila àlies Mora
 
Majorals nous: Josep Marti (casat) i Damià Pons (fadrí)
 
Majorals vells: Josep Pons (casat) i Ramon Bergadà (fadrí)