dimecres, 19 de gener de 2011

'LA VALL DE MA TERRA' DE MOSSÈN RAMON BERGADÀ I SOLÀ DE LLORENÇ


Agraïm aquesta foto i la notícia d'aquesta poesia de mossèn Ramon Bergadà i Solà, de cal Bergadà de Llorenç, a Josep Capdevila i Vila.

Mes n'és més intens
l'amor per Llorens
per sa llar tranquil·la,
ben just ho trobeu
aquells que sabeu
que és ma llar nadiua.