dimecres, 2 de març de 2011

EL TEMPS NO PERDONA: LA MASIA DE LLORENÇ...

Masia, el tros de la

Annex a l’edifici anomenat la Masia.Masia, la

“La Masia” (MTN: Belianes, 389-IV).

Edifici de la partida dels Solans de no gaire grandària. Durant la Guerra Civil 1936-1939 va allotjar refugiats i alguna família posteriorment.Masia, la bassa la

Tocant a la Masia.Masia, l’era la

A la Masia.Masieta

“Bosch Pablo = Masieta” (Amill1873: terratinents).

Renom.


 
Masieta, la

“Posee una casa con su corral unido a la misma fuera del casco del pueblo, denominada Masieta” (Amill1873: 139-140).

Era propietat de Pere Bosch, Masieta, i segurament es tracta del mateix edifici que a hores d’ara s’anomena la Masia.