dissabte, 11 d’agost de 2012

ELEVAT RISC D'INCENDI!!!

Tot i que no s'esmenta ni el nostre poble ni el municipi, si que es fa amb Vallbona i els Omells de Na Gaia, per la qual cosa cal extremar totes les precaacions.