dissabte, 24 de novembre de 2012

ELS NOSTRES COGNOMS: BERGADÀ


Bergadà

“Pere Brugueda (Bergadà ?)” (1338); “Item Johan Bergada” (Fogatge 1358); “Na Maria Bergadana vidua” (Fogatge 1358);  “Ramon Bergadà” (Fogatge 1497); “Ramon Bergadà” (Capbreu 1513: 210); “Joan Bargadà”, “Joan Bergadà” (Capbreu 1565: LXVr); “y crie batlle aprobat per Sa Magestat (que Déu guarde) del lloch y terme de Llorens, a Ramon Bergada” (1720); "Reymundo Berguedà" (1722); “Ramon Bergadà Batlle de dit lloch y terme de Llorens” (Capbreu 1727: 1); “Rosa Bergada Saumell” (Socis 1937); “bergada benet” (Telèfon 2010-11). .

            Cognom que també documentem en la forma feminitzada Bergadana i que és un dels més antics i documentats de Llorenç, des d’almenys el segle XIV fins a hores d’ara. És molt probable que el cognom Brugueda, com ja insinua Piquer, sigui una errada de lectura o escriptura per Bergadà. La forma normativa Berguedà només la documentem en el cadastre de 1722.

1 comentari:

Nirnaeth ha dit...

"Rosa Bergadà Saumell" era besàvia meva. Visquè de 1878 a 1943, i va ser mare de la meva àvia "Cecilia Timoneda Bergadâ" (LLorenç 1911 - Barcelona 1993)