dijous, 13 de febrer de 2014

SI LA SET NO TÉ ESPERA, VES A LA FONT DE LA CARRETERA!