dijous, 13 de març de 2014

RACÓSota la bassa el racó
escatxigat de blancor
a primers de març.