dimarts, 26 de maig de 2015

FONDALADES
Vius fondalades,
vella terra sembrada.
Juny que s'atansa.