dissabte, 6 de juliol de 2019

MORT VIOLENTA D'UN HOME AL LLORENÇ DE 1711

El 10 de novembre de 1711 moria de mort violenta, segurament en el context de la Guerra de Successió, Isidre Pont de Llorenç. El dia anterior havia fet testament... per si algú vol entretenir-se a buscar-lo entre els testaments de Vallbona i potser esbrinar alguna cosa més de les circumstàncies de la seva mort.