dimarts, 19 de novembre de 2019

RENOVACIÓ LED DE L'ENLLUMENAT DE LLORENÇ

PLE EXTRAORDINARI (13-11-2019)

En aquest  Ple Extraordinari es va apovar un projecte per presentar l’Ajuntament a la convocatòria de subvencions del PUOSC 2020-24 (Pla Únic d’Obres i Serveis) i que afecta al poble de Llorenç:
1.- Renovació LED de l’enllumenat de Rocafort, Llorenç i el Vilet (2020)