dimarts, 25 d’agost de 2020

POSTES DE SOL A LLORENÇ
Del sol la posta
a les set hores
l'agost amaga
la claror de la vila,
mentre la nit s'acosta.