dilluns, 18 d’octubre de 2021

BERNAT SOLÉ I BARRIL, DELEGAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LLEIDA, VISITÀ TAMBÉ DISSABTE LLORENÇ