dilluns, 7 de febrer de 2022

PRIMERES FLORS D'AMETLLER A LLORENÇ

Febrer als principis,

la primera florada

l'arbre escatxiga,

i bé s'allarga el dia...

Salveu-nos de glaçada!