dilluns, 18 d’abril de 2022

ESPIRITUALITAT SINCRÈTICA O... A LLORENÇ
De nit i de dia
lo núvol sempre hi és...