dissabte, 29 de juny del 2024

AJUT DE LA POBLACIÓ DE LLORENÇ A LES RELIGIOSES ADORATRIUS DESTERRADES DE MÈXIC (1927)


La Cruz : diario católico: any XXVII, núm. 8396, 19-03-1927.