dissabte, 22 de gener de 2022

ESTAT DEFICIENT DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LLORENÇ
L'estat actual del dipòsit d'aigua potable de Llorenç de Rocafort impedeix que es pugui omplir a la màxima capacitat.