divendres, 22 de juliol de 2022

CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA DEL FRANCÈS A LLORENÇ


Arxiu en Línia de Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (ahat.cat)


"Albat 

Esperansa 

Rossell

Dia 2 de maig del 1810. En lo lloch de Llorens, sufragànea de Vallbona, arquebisbat de Tarragona, morí de edat 7 mesos Esperansa Rossell, filla de Ygnasi Rossell de Bellcaire y de Teresa Rossell y Romà de Miralcamp, per motiu de la guerra en est poble encontrats. Lo dia 3 del expresat se li donà sepultura ecclesiàstica en lo fosar comú.

Anton Martí, prebere y vicari"


Aquests fets deuen estar en relació amb el setge francès a la ciutat de Lleida (abril-maig de 1810). Amb la caiguda de la capital, bona part dels pobles del voltant, entre els que sembla que s'inclou Miralcamp, resten en mans gavatxes.