dilluns, 30 de desembre de 2013

ELS NOSTRES COGNOMS: BORI

Bori
“Anton Bori” (capbreu de 1786); “Antònia Bori, filla llegítima y natural de Jph. Bori” (Confirmacions de 1800); “Vda Jph. Bori (a) Bori” (Contribució de Maldà de 1846); “Bori Serra” (Cens de 1972); “bori torres” (Telèfon 2010-11).
            Cognom que documentem des de finals del segle XVIII.