dimarts, 24 de desembre de 2013

ELS NOSTRES COGNOMS: TIMONEDA


Timoneda

Item P. de Timoneda” (Fogatge de 1358); “na Blanquina muller d’en Johan Timoneda” (Capbreu de 1483: 141); “Pere Timoneda” (fogatge de 1497); “Pere Timoneda” (Capbreu de 1513: 206r); “N. Timoneda” (1530); “Pau Timoneda” (Capbreu de 1727: 1); “firmo jo Joseph Timoneda, balle de Llorens” (1765); “Jaume Timoneda Capdevila” (Socis del sindicat, 1937).

            Cognom que ha estat dels més antics i arrelats de Llorenç, amb presència almenys des del segle XIV.