dijous, 13 d’abril de 2023

EFECTIVAMENT, ÉS EL JOSEP CAPDEVILA VILA DE LLORENÇ!!!