dijous, 27 d’abril de 2023

NOVES INFORMACIONS SOBRE BALDOMER CAPDEVILA PONS DE LLORENÇ AL BANC DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICAEsperem que ben aviat es pugui homenatjar el seu record amb la col·locació d'una llamborda Stolpersteine davant de la casa on vivia a Llorenç.